Meis sex gay seksi ei kiinnosta

meis sex gay seksi ei kiinnosta

.

Kuuntelin tarinaa surullisena, mutta toisaalta iloitsen siitä päinvastaisesta esimerkistä, jota paavi Franciscus antaa. Hänkin haluaa vilpittömän keskustelun , ymmärrystä, parhaiden argumenttien penkomista ja asian perusteellista harkintaa. Avioliittokeskustelu on hyvä tilaisuus herätä vastuuseemme yhteisestä hyvästä, hyvä tilaisuus puhua avioliitosta, rakkaudesta, seksuaalisuudesta ja Jumalan kauniista suunnitelmasta tätä kaikkea varten. Se on tilaisuus osoittaa, että kristinuskossa ei ole kyse syrjinnästä eikä poliittisesta sodasta vaan evankeliumin ilosanomasta, joka muuttaa kaiken tarvittaessa myös homoelämän, kiitos Leif Nummelalle linkkivinkistä.

Siispä ensi maanantaina on luvassa blogi siitä, mistä kristinuskossa on ytimeltään kyse. Käsittelyyn tulee paavi Franciscuksen ohjelmallinen teksti, apostolinen kehotuskirje Evankeliumin ilo.

Ei muuta kuin iloisesti kohti ensi viikkoa! SKY on ottanut myönteisen kannan samaa sukupuolta olevien liittoihin ja jopa avioliittoihin, mutta Etsijä-lehti otti teemanumeroonsa mukaan myös kolme SKY: Kolmikko on harvinaisen mielenkiintoinen: Ari Puonti jonka kirjasta kirjoitin jotain  täällä , Petri Paavola josta on juttua tällä blogilla mm.

Tässä artikkelissa esittelen nämä kolme puheenvuoroa. Tämän hän tekee ehkä maailmanhistorian hullunkurisimmalla argumenttiyrityksellä. Hän siteeraa yhtä Raamatun jaetta Mark. Tämä ehdottoman varma todiste monien muiden todisteiden joukossa todistaa meille Raamatun  olevan Jumalan sanaa.

Tässä vaiheessa järkevyyteen ja uskottavuuteen pyrkivä kristitty ei tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa. Jos kristinusko on tällaista, niin ei ihme, että ihmiset eroavat kirkosta. En ole varma, kuinka monta päättely- ja asiavirhettä Paavolan argumentissa on. Ensimmäinen premissikin taitaa olla epätosi. Kakkoskohdassa oletetaan, että evoluutio ja luominen sulkevat toisensa pois, mikä taas on aivan oma debattinsa.

Johtopäätöksessä eli kolmannessa kohdassa Paavola tekee kuitenkin ennätysmäärän virheitä. Paavola tekee valtavia loogisia loikkia yhdestä solusta valmiin miehen ja naisen luomiseen sekä yhden Raamatun jakeen totuudesta koko Raamatun inspiraatioon. Vaikka Paavola on jo menettänyt uskottavuutensa artikkelin ensimmäisellä sivulla, täytyy hänelle antaa kunnia siellä, missä kunnia kuuluu.

Hermeneuttisella huomiolla uuden liiton aikakaudesta hän sivuuttaa muualla lehdessä esitetyt antifundamentalistiset argumentit, jotka vetoavat Mooseksen lain erikoisiin käskyihin.

Hän esittelee myös melko hyvin klassiset UT: Homoa on rakastettava, mutta hänen syntiään ei saa hyväksyä. Paavola jättää tarkemmin erottelematta taipumuksen ja teon, mutta hän lähestyy olennaista kysymystä teosta lyhyellä ruumiinteologialla:. Luonnottomuus ei ole kykenevä ilmaisemaan Jumalan luomaa ja tarkoittamaa rakkautta, seksuaalista rakkautta. Kolmen vastaväitteen käsittelyn seksikeskeisyys, teon ja taipumuksen erottelu, moralisointi jälkeen siirryn itse moraaliseen arviointiin.

Ensin ihmettelin, että miten kaksi pippeliä oikein sopivat yhteen, kunnes kuulin anaaliyhdynnästä. En muista, mistä sen kuulin, mutta tieto ei tullut mistään homovastaisesta lähteestä, se esitettiin neutraalisti, enkä ollut altistunut minkäänlaiselle homofobiselle aivopesulle.

Muistan vain, että moraalinen intuitioni reagoi vahvasti anaaliyhdyntää vastaan ja tekee niin tänäkin päivänä. Se ei ole erehtymätön, mutta elämme sillä oletuksella, että se on ainakin periaatteessa luotettava. Yksittäistapauksissa on pohdittava, vastaako subjektiivinen intuitiomme todella objektiivista todellisuutta, vai onko se kenties määrätyssä tapauksessa jostain syystä harhainen. Toistaiseksi en ole saanut hyviä syitä pitää moraalista vaistoani harhaisena tässä käsillä olevassa kysymyksessä.

Sen sijaan subjektiivinen intuitioni on saanut tukea järkiargumenteista ja ilmoituksesta, jotka olen kohdannut katolisen kirkon opetuksessa. Benedictus XVI-sitaatin jälkeen kiinnitän huomiota katolisen etiikan johdonmukaisuuteen valikoivaan protestanttiseen strategiaan nähden: Seksuaalinen suuntautuneisuus on vielä tässä vaiheessa irrelevantti: Kristus teki niin, ja me olemme Kristuksen seuraajia.

Kirkossa, eukaristiassa saatte jopa hänen ruumiinsa, saatte tulla yhdeksi ruumiiksi hänen ja koko seurakunnan kanssa. Homoseksuaali on kaikkien muidenkin ihmisten tavoin kutsuttu oman säätynsä mukaiseen siveyteen, itsehillinnän harjoittamiseen ja sitä kautta sisäiseen vapauteen — olemaan himojensa herra eikä orja ks. Jos taipumus voidaan korjata ja jos homoseksuaali sitä haluaa, niin hyvä on, jos taas ei, niin sukupuolivietin energian voi ohjata hyvän tekemiseen, ja rakkaudelle voi etsiä ei-seksuaalisia ilmaisutapoja.

Näin otsikoidussa artikkelissaan Puonti esittelee paljon samaa informaatiota, kuin mitä hän tarjoaa kirjassaan Suhteesta siunaukseen. Essentialistin mukaan seksuaalisuuden muutosta kokeneet joko valehtelevat tai he eivät alun perin olleet aitoja homoja, vaikka niin luulivat. Puonti jatkaa, että yhteiskuntatieteiden homotutkimus otti luvulla essentialismista poikkeavan linjan: Se tarkoittaa käsitystä, että yhteiskunnalliset olosuhteet määrittävät seksuaalisen suuntautumisenkin.

Postmodernin queer-ajattelun mukaan normaalin seksuaalisuuden määrittelijä on väistämättä vallankäyttäjä, koska lopullista totuutta ei ole. Kristillinen todellisuuskäsitys on vastakkainen: Puonti siteeraa tässä Humen giljotiinia. Toisaalta Puonti sanoo ex-gayliikettä eräänlaiseksi queer-teoksi. Hänen queer-julistuksensa kieltäytyy kuuntelemasta poliittista homoliikettä ja sen lobbaamia mielenterveysalan järjestöjä.

Ex-gay ei tarkoita, etteikö henkilö enää tuntisi mitään eroottisia tunteita samaa sukupuolta olevia kohtaan. On otettu käyttöön termi SSA same-sex attraction. Identiteetin muodostaa kuitenkin Jumalan lapseus, ei seksuaalinen kiinnostus. Puonti esittelee tämän jälkeen tilastoja muutoksen kokeneista ex-gay-henkilöistä ja asiaan liittyvää poliittista kamppailua. Henkilö voi itse vaikuttaa seksikäytöksensä muuttumiseen ja siihen miten hän määrittelee itseään a ja b. Homoeroottinen kiinnostus c sen sijaan ei muutu tahdonvoimalla eikä jollain tekniikalla, vaan spontaanisti esim.

Muutos ei kuitenkaan ole mustavalkoinen, vaan se voi vähentyä asteittain. Homoseksuaalisuus , Lehdet Tags: Homokysymys on taas tapetilla. Tämänpäiväisessä Metrossa julkaistiin Juha Kulmalan kolumni Homot vs.

Suomen lähetysseura ja piispa Irja Askola aiheuttivat kohun vihkimällä papiksi rekisteröidyssä parisuhteessa elävän miehen ja siunaamalla sekä hänet että hänen pappispartnerinsa lähetystyöhön. Itse satuin juuri olemaan homokysymyksen äärellä siksi, että valmistelin artikkelia aiheesta Etsijä-lehteen, jonka seuraavan numeron teemaksi on valittu nimenomaan homoseksuaalisuus.

Osana mietintäprosessiani luin kahta vastakkaista kantaa edustavaa kirjaa Ari Puonti: Suhteesta siunaukseen — Homoseksuaalisuus, terapeuttinen sielunhoito ja Raamattu  [Uusi tie , tästedes SS] sekä toim. Martti Nissinen ja Liisa Tuovinen: Tässä artikkelissa kommentoin mainittujen lähteiden pohjalta muutamia keskustelussa usein toistuvia argumentteja. Sama argumentti toistuu useampaan otteeseen Synti vai siunaus -kirjan artikkeleissa. Vastaavasti Kari Latvus kirjoittaa: Minun poikani on vasenkätinen ilman omaa valintaansa.

Homous on siis Latvuksen mukaan siinä määrin identiteettikysymys, ettei siihen voi itse vaikuttaa. Aivan samoin kirjoittaa nimimerkki Petra-Liisa Muinonen, joka itse on homoseksuaali: Mutta sitten hän kumoaa kollegoidensa argumentin: Soppa sekoittuu entisestään, kun siihen lisätään Kulmalan tämänpäiväinen kolumni: Minulle se on yhtä suuri asia kuin se, että silmäni ovat siniset tai että kirjoitan oikealla kädellä.

On olemassa ihmisiä, jotka valitsevat homoidentiteetin. Homous ei ole mikään yksiselitteinen ilmiö, vaan on olemassa laaja kirjo ilmiöitä eroottiset unet, eroottinen halu, seksuaalinen toiminta, romanttiset tunteet, identiteettimäärittely, ks.

Kaikki eivät varmastikaan ole valinneet taipumustaan, eivätkä kaikki voi päästä siitä eroon. Jotkut kuitenkin voivat, mistä Puonti tarjoaa runsaasti todistusaineistoa SS s. Vaikka Puonti käsittelee pitkään myös eri teorioita homoseksuaalisuuden synnystä ja syistä s.

Vertaukset silmien väriin ja vasenkätisyyteen vievät huomion pois homoseksuaalisuudesta ilmiönä, jossa ollaan aivan eri lailla tekemisissä moraalisten kysymysten kanssa.

Homoseksuaalinen taipumus kohdistuu suoraan toiseen ihmiseen, ja joskus tämä taipumus johtaa seksiin, johon taas liittyy kysymyksiä ruumiin ja tunne-elämän hyvinvoinnista, toisen ihmisen kunnioittamisesta ja uuden ihmiselämän alusta.

Silmien väri ei ole taipumus minkäänlaiseen moraalisesti latautuneeseen toimintaan, itse asiassa se ei ole taipumus alkuunkaan.

Jos ihmisellä on taipumus moraalisesti latautuneeseen toimintaan, eikö hänen pitäisi yrittää toimia tai olla toimimatta taipumuksen mukaan sen perusteella, kohdistuuko taipumus hyvään vaiko pahaan toimintaan? Otetaan siis esimerkiksi henkilö, joka kokee vahvaa sisäistä halua käyttää lapsia ja muita ihmisiä seksuaalisesti hyväkseen.

Hän ei pääse taipumuksestaan eroon eikä ole sitä valinnut. Latvus ei hyväksy sitä, että tällainen henkilö toimisi taipumuksensa mukaan. Taipumus kohdistuu pahoihin tekoihin, joten oikea ratkaisu olisi vastustaa taipumusta ja yrittää jotenkin pitää se kurissa tai kääntää se kohti hyvää.

Huomattakoon, että tämäntyyppisten esimerkkien pointtina ei ole verrata tai rinnastaa homoutta mihinkään. Pointtina on vain osoittaa hölynpölyksi se, etteikö tekoja voisi tai pitäisi erotella taipumuksesta. Kuten Muinonenkin tulee kaikesta huolimatta myöntäneeksi: Se, pitäisikö teoista luopua, riippuu siitä, ovatko teot hyviä vai pahoja. Vastauksen saamiseksi tulisi pohtia filosofis-teologista kysymystä siitä, onko kahden samaa sukupuolta olevan ihmisen välinen seksi oikein vai väärin.

Kumma kyllä SVS-kirjan artikkelit välttelevät pääasiassa tämän kysymyksen kohtaamista. Homoseksi vain oletetaan moraalisesti hyväksi tai vähintäänkin neutraaliksi toiminnaksi.

Muinonen puhuu moraalisesti neutraaleista mieltymyksistä ja välttelee itse asiaa: Siinä perustavanlaatuinen ero homo- ja heteroseksin välillä. Mutta Muinonen valittaa seksikeskeisyydestä ja sanoo kaiken riippuvan parisuhteen toimivuudesta. Samaa taktiikkaa kirjassa käytetään kerta toisensa jälkeen. Eihän kukaan ole sitä kieltämässä.

Samalla konstilla vältetään myös toistuvasti Paavalin tuomio homoseksuaalisten tekojen vääryydestä: Ari Puonti vastaa Robert Gagnoniin nojaten näihin ja moniin muihin tavallisiin argumentteihin ja kysymyksiin SS, s.

Paavali tunsi kreikkalaisen kulttuurin julkiset ja pysyvät eroottiset suhteet samaa sukupuolta olevien välillä ja tuomitsi ne. Kun Paavali tuomitsi insestin 1. Kovin paljon ei kuitenkaan mietitä sitä, miksi ihmiset reagoivat homouteen intuitiivisen negatiivisesti.

Pelkoretoriikka on yksi homoaktivistien päästrategioita. Tätä vasten on mielenkiintoista huomata, että Ari Puonti, jolle homous ei suinkaan ole tuntematon ja kohtaamaton ilmiö vaan osa omaa henkilöhistoriaa ks.

Tämä antaa ajattelemisen aihetta. Kuinka moni sinisilmäinen väittää ruskeasilmäisyyttä näköhäiriöksi? Entä kuinka moni ex-vasenkätinen julistaa elämäntyönään, että vasenkätisyydestä voi vapautua?

Homoseksuaalisuus , Kirjaesittelyt ja -arviot Comments: Turha oli anella suvaitsevaisuutta. Eräässä presidenttipaneelissa ehdokkailta kysyttiin, mikä median menettelytavoissa on heitä kenties häirinnyt. Vihreiden Pekka Haavisto otti esille sukupuolielämän käsittelyn julkisuudessa — hänen mukaansa tämä on tiukasti yksityisasia, jota ei pitäisi sekoittaa presidentinvaaleihin.

Kyse on tietysti siitä, että Haavisto elää rekisteröidyssä parisuhteessa itseään huomattavasti nuoremman latinomiehen kanssa.

Haavisto esiintyi kiistatta edukseen julkisissa vaalitenteissä ja omassa kampanjoinnissaan. Hän oli asiallinen, rauhallinen, ystävällinen ja kunnioittava. Haavisto todisti, että yllätykset ovat todella mahdollisia ja että presidenttitenteissä onnistumisella voi oikeasti olla valtava vaikutus lopputulokseen. Haavisto ansaitsi äänensä ja menestyksensä. Hän ei varmasti olisi hullumpi presidentti.

Mutta jäljellä on se mutta. Vaikka kuinka sukupuolielämästä yritettäisiin tehdä pelkkä yksityisasia, se ei asian luonteen vuoksi tule koskaan onnistumaan. Sukupuolielämä kun ei ole pelkästään yksityisasia, vaan sillä on myös yhteiskunnalliset ulottuvuutensa. Se tulee aina kiinnostamaan mediaa, varsinkin kun rajoja rikotaan. Otan avuksi muutaman ajatuksen kuuluisalta puolalaiselta ajattelijalta Karol Wojtyłalta , hänen seksuaalieettisestä teoksestaan Miłość i odpowiedzialność Rakkaus ja vastuu.

Wojtyła kiinnittää huomiota ihmisen alastomuuteen ja seksuaalisuuteen liittyvään häpeän ja häpeällisyyden ulottuvuuteen. Seksuaalisuuden häpeällisyys ei suinkaan tarkoita, että ruumis ja seksi olisivat pahasta. Wojtyłan mukaan häpeä on itsepuolustusmekanismi: Ihmispersoonaa kuuluu rakastaa, ei käyttää hyväksi.

Sukupuoliyhdyntään ryhtyessään ihmiset avaavat itsensä toisilleen tavalla, joka rikkoo normaalin häpeällisyyden rajat. Häpeä ikään kuin väistyy todellisen rakkauden tieltä tai sulautuu siihen, mikä on itseään suurempaa. Näin siinä tapauksessa, että yhdyntä on rakkauden merkki eikä hyväksikäytön väline. Jälkimmäisessä tapauksessa puhuttaisiin pikemminkin häpeämättömyydestä tai hävyttömyydestä.

Jokainen sukupuoliyhdyntä murtaa häpeän jollain tavalla, joko häpeä absorboituu rakkauteen tai sitten luonnollista häpeää ei kunnioiteta ja syyllistytään häpeilemättömyyteen. Miten voitaisiin taata, että ihmisiä ei käytetä hävyttömästi hyväksi, miten voitaisiin oikeuttaa yhteiskunnan silmissä se, että häpeän rajoja rikotaan?

Wojtyłan mukaan avioliiton instituution tehtävänä on tarjota raamit sen oikeutettuun toteuttamiseen, mikä muuten olisi häveliäisyyden loukkaus. Avioliitto olettaa molemminpuolisen rakkauden, antaumuksen ja sitoumuksen tarjoavan turvallisen ja todenmukaisen kontekstin persoonien yhdistymiselle rakkaudessa.

Millä oikeudella joku siis astuu yli toisen yksityisyyden ja seksuaalisen häpeän rajan ja ottaa hänet omakseen yhdynnässä? Pelkkä hetkellinen molemminpuolinen suostumus ei riitä: Nainen voi joutua häpeälliseen tilanteeseen ilman yhteiskunnan hyväksyntää.

Tarvitaan avioliiton ja äitiyden instituutiota matrimonium. Syntyvä lapsi muistuttaa olemassaolollaan sukupuolielämän ja yhteiskunnan yhteydestä: Ajatuksena on, että avioliitto oikeuttaa sukupuoliyhdynnän, sillä se luo raamit suhteelle, jossa antaudutaan kokonaan toiselle, ei käytetä toista hyväksi vaan otetaan vastuu toisesta ja mahdollisesta yhteisestä jälkikasvusta. Tämä sitova turvaverkko oikeuttaa yhteiskunnan silmissä kahden ihmisen sukupuolielämän, eikä siinä oletuksellisesti rikota häveliäisyyttä vastaan.

Rekisteröity parisuhde voidaan nähdä yhteiskunnalliseksi yritykseksi luoda samantapainen oikeuttava instituutio kahden samaa sukupuolta olevan ihmisen seksuaaliselle kanssakäymiselle muiden ulkokohtaisempien näkökulmien lisäksi.

Yrityksen keinotekoisuus näkyy kuitenkin median reaktiossa ja kansan kohussa. Seksiakti, jossa mies tunkeutuu mieheen, on luonnolliselle moraalitajulle vastenmielinen ja hävytön. Yhteiskunnallisesta propagandasta huolimatta uskon enemmistön yhä kokevan tämän intuitiivisen reaktion ajatellessaan asiaa.

Samalla lailla rekisteröity insesti tai pedofilia molemminpuolisella suostumuksella! Sukupuolielämä on kaikkea muuta kuin pelkkä yksityisasia. Elämällä rekisteröidyssä parisuhteessa ihminen julistaa yhteiskunnalle elävänsä sukupuolielämää saman sukupuolen edustajan kanssa.

Aihe on entistä vakavampi, kun kyseessä on mahdollinen presidentti. Julkinen yhdessä esiintyminen esimerkiksi Linnan juhlien isäntinä olisi luonnollinen seuraus rekisteröidystä parisuhteesta, mutta luonnoton kauhistus suurelle osalle kansaa.

Olen tietysti tietoinen siitä, ettei Wojtyłan edustama ideaali toteudu yhteiskunnassamme eivätkä hänen ajatuksensa ole meidän päivinämme aivan ongelmattomia: Wojtyła kuitenkin kiinnitti huomioni siihen, että sukupuolielämällä on yhteiskunnallisetkin puolensa. Lisäksi häpeän näkökulma oli minulle melko uusi ja kiehtova, joten ajattelin jakaa sen siinä toivossa, että joku saisi siitä jotain irti.

Ehkä joku osaa kehittää sitä meidän tilanteeseemme sopivammaksi kokonaisuudeksi. Tarkoitukseni tässä artikkelissa on lähinnä antaa ääni niille massoille, jotka eivät uskalla lausua tämänsuuntaista mielipidettään ääneen. Tietyt mielipiteet on tämänhetkisessä yhteiskunnallisessa keskustelussamme leimattu ennalta suvaitsemattomaksi vihapuheeksi, vaikka kuinka kunnioittavassa sävyssä yrittäisi keskustella.

Omasta puolestani toistan vielä, että kunnioitan Haavistoa enkä kannata mitään pakkotoimia häntä vastaan. Pidän häntä monelta osin hyvänä presidenttiehdokkaana. Homoseksuaalinen suhde on kuitenkin hänen tapauksessaan julkinen asia, eikä sitä voi sivuuttaa presidentin valintaa ja roolia mietittäessä. Tällaisen näkökulman kanssa ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta se lienee kuitenkin sen verran huomattavan suomalaisjoukon huoli, että se ansaitsee vähintäänkin kunnioittavan kuulemisen ja suvaitsevaisen suhtautumisen.

Uutiset Suomesta ovat kantautuneet puolalaistenkin korviin: Vastapuoli vastasi argumenttiin kysymällä, miltä Räsäsestä tuntuisi, jos hänelle sanottaisiin, että hän saa olla heteroseksuaali muttei saa toteuttaa heteroseksuaalista taipumustaan. Räsänen vastasi sanomalla, että näin olisikin asian laita siinä tapauksessa, että Räsänen rakastuisi toiseen mieheen.

Vastapuolta tämä ei tyydyttänyt, Räsänen kun kuitenkin saisi toteuttaa suuntaustaan, he taas eivät ollenkaan. Kuten muutkin blogistit ovat jo huomauttaneet, tästä argumentista riideltäessä puhutaan usein asian ohi. Itse asiassa kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että jos taipumus ei ole paha, ei tekoakaan saa kokonaan kieltää muusikko ja musisointi, heterous ja heteroseksi , jos taas taipumus on paha, ihmistä ei pidä suuntauksen takia tuomita mutta teko pitää kieltää pyromaani ja tuhopoltto, varas ja varkaus.

Kysymys on siis siitä, millä perusteella samaa sukupuolta kanssa olevan ihmisen kanssa harjoitettu seksi on moraalisesti joko paha tai hyväksyttävä teko. Kristillinen puoli on selvän vastauksensa antanut, jo vuotta sitten ja myös YLE: Jumala, joka on moraalin lähde ja jokaisen tuomari, on sitä mieltä, että teko on väärin, ja hän on sen meille ilmoittanut Mooses, Paavali, terve luonnollinen moraalitaju.

Olemmeko kuulleet argumentteja sen puolesta, että homoaktit ovat moraalisesti hyväksyttäviä tekoja? Paljon puhutaan hyväksymisestä ja rakkaudesta, mutta nämä eivät johda mihinkään, sillä jälleen puhutaan asian ohi: Myöskään enemmistön puoltava mielipide ei todista, etteikö teko kuitenkin voisi olla paha. Monissa maissa on itsestään selvää, että homoseksuaalisuus on paha ja luonnonvastainen teko.

Itse asiassa tämäkin keskustelu menee kokonaan nykyisen väittelyaiheen ohi. Mielestäni Pasi Turunen oli ainoa, joka pysyi aiheessa ja esitti kunnon argumentteja kantansa puolesta.

Turunen aloitti hauva-argumentilla, joka osoittaa jokaiselle tervejärkiselle, että tunnemme intuitiivisesti, että avioliitto ei toden totta ole mitä tahansa, ihminen ei voi määritellä avioliittoa miksikä vain. Turunen huomautti, että kaikkien näiden kannattajat voisivat käyttää samoja argumentteja kuin homoavioliittojen kannattajat: Tosiaan, jos Jumalaa ei ole, kaikki on sallittua, ja jos Jumalan mielipidettä ei ole, avioliitto menettää merkityksensä ja siitä voidaan tehdä ihan mitä tahansa.

Toiselta puolelta ei kuultu mitään argumenttia sen puolesta, millä perusteella raja vedettäisiin ja mihin, mikä on se kivijalka, jolla heidän moraalinsa seisoo. Karu todellisuus on, että sitä ei ole, sen tilalla on kapina luonnon ja Jumalan järjestystä vastaan, oma subjektiivinen halu, toive ja tunne. Itse vastaisin siis Räsäselle heitettyyn vasta-argumenttiin seuraavasti: Jokaisella on oikeus mielipiteeseensä. Jos mielipide on väitetysti tosi, minua kiinnostaa kuulla perusteet, ja jos ne ovat hyvät, sitten otan jatkotoimenpiteet harkintaan.

Homoillassa esiintyi vielä toinen mielenkiintoinen heitto vastapuolelta, johon haluaisin vastata. Onneksi tajusit kysyä, kiitos siitä! Nimittäin vuotta sitten tapahtui jotain hyvin poikkeuksellista, jotain joka antaa merkityksen koko elämälleni: Kristus nousi kuolleista, kuoleman voitti ja elämän uudisti!

Siksi haluan juurtua häneen, jumittua häneen, sillä mistään muualta ei toivoa löydy. Olen Emil Anton, vuonna syntynyt suomalainen katolilainen ja teologian tohtorikoulutettava Helsingin yliopistossa. Lisää voi lukea kotisivuiltani emilanton. Tällä blogilla availen suomalaisuuden, katolisuuden ja teologian aarrearkkuja ja etsin niiden merkitystä ekumenian ja toisaalta maallistumisen aikakaudella.

Yhteydenotot, kysymykset ja palautteet voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen hyviauutisia gmail. Syötä sähköpostiosoitteesi, niin voit seurata tätä blogia ja saat ilmoituksia uusista julkaisuista sähköpostitse.

Hyviä uutisia suomalaisuutta, katolisuutta, teologiaa. Luterilaiset piispat lähikuvassa Kirkko, sekularismi ja työväenliike Aloitetaan ajallemme akuutista aiheesta eli kirkon suhteesta maallistuvaan maailmaan. Myöhemmin samalla sivulla Kansanaho jatkaa kuin paavi Franciscus konsanaan: Sen tekee Tampereen piispa Juha Pihkala, dogmatiikan dosentti: Henkilökohtaisuuksia Yksi kirjan teologisesti kiehtovimmista ja positiivisimmin yllättäneistä tapauksista oli Turun piispa Ilkka Kantola.

Kantola avaa hiukan väitöskirjansa mielenkiintoista aihepiiriä: Kantola kuitenkin soveltaa tutkimuksensa tuloksia kirkkoon melko katoliselta kuulostavalla tavalla: Kantola sympatiseeraa jälleen katolisempaa käsitystä: Silti tällaiseenkin pimeyteen valo voi löytää tiensä: Timo Soinin usko ja arvot Siteeraan tästäkin asiasta vain kohtaa, joka liittyy suoraan katolisuuteen: Soini saa vapaasti todistaa uskostaan, ja hän valottaakin vielä hieman edellistä kirjaa enemmän mystistä kääntymiskokemustaan Irlannissa: Kaksi hyvää vaan erilaista blogia Enpä vielä sano mitään omaani, vaan viittaan ensin kahteen erityisen huomionarvoiseen blogiin aiheen tiimoilta.

Hermeneuttinen ja henkilökohtainen ongelma Kuuntelin eilen illalla Radio Deistä Patmos Lähetyssäätiön pitkän  Taivaan ja maan väliltä  -ohjelman, jossa Patmos-teologien Pasi Turusen ja Juha Ahvion kanssa aiheesta keskusteli Kansanlähetyksen Uusi tie -lehden päätoimittaja Leif Nummela.

Loppukaneetti Alkaa olla jo myöhä, ja jotkut lukijat ovat jo varmaan jonkin aikaa odottaneet päivän postausta. Paavola jättää tarkemmin erottelematta taipumuksen ja teon, mutta hän lähestyy olennaista kysymystä teosta lyhyellä ruumiinteologialla: Kiista homoseksuaalisuuden muutoksesta Näin otsikoidussa artikkelissaan Puonti esittelee paljon samaa informaatiota, kuin mitä hän tarjoaa kirjassaan Suhteesta siunaukseen. Homoseksuaalisuus ja vasenkätisyys Homous, vasenkätisyys ja silmien väri Martti Nissinen s.

Seksikysymys ja sen välttely Vastauksen saamiseksi tulisi pohtia filosofis-teologista kysymystä siitä, onko kahden samaa sukupuolta olevan ihmisen välinen seksi oikein vai väärin. Haavisto, homous ja häpeä Sukupuolielämän ja häpeän rajat Otan avuksi muutaman ajatuksen kuuluisalta puolalaiselta ajattelijalta Karol Wojtyłalta , hänen seksuaalieettisestä teoksestaan Miłość i odpowiedzialność Rakkaus ja vastuu.

Avioliitto oikeuttavana instituutiona Wojtyłan mukaan avioliiton instituution tehtävänä on tarjota raamit sen oikeutettuun toteuttamiseen, mikä muuten olisi häveliäisyyden loukkaus.

Rekisteröity parisuhde oikeuttavana instituutiona? Lopuksi Olen tietysti tietoinen siitä, ettei Wojtyłan edustama ideaali toteudu yhteiskunnassamme eivätkä hänen ajatuksensa ole meidän päivinämme aivan ongelmattomia: Homoilta ja argumentit The argumentti Kuten muutkin blogistit ovat jo huomauttaneet, tästä argumentista riideltäessä puhutaan usein asian ohi.

Avioliittoargumentti Itse asiassa tämäkin keskustelu menee kokonaan nykyisen väittelyaiheen ohi. Vastaukset argumentteihin Itse vastaisin siis Räsäselle heitettyyn vasta-argumenttiin seuraavasti: Tietoja Olen Emil Anton, vuonna syntynyt suomalainen katolilainen ja teologian tohtorikoulutettava Helsingin yliopistossa. Seuraa blogia sähköpostitse Syötä sähköpostiosoitteesi, niin voit seurata tätä blogia ja saat ilmoituksia uusista julkaisuista sähköpostitse.

Liity muun seuraajan joukkoon. Viimeisimmät artikkelit Uudet tuulet Viimeinen testamentti Ratzingerin eskatologia Hyvien uutisten loppu ja uuden alku Ratzingerin adventtimietelmät Vähän Ratzingeria taas Lisää James Whiten katolisuuskritiikistä. Wanda Całus ja Emil Anton. Jerzy Całus ja Emil Anton. Muurame nature trail, Tiia Monto. Blogia klikattu , kertaa.

Lähetä sähköpostiosoitteeseen Nimesi Sähköpostiosoitteesi. Viestiä ei lähetetty - tarkista sähköpostiosoitteesi! Valitettavasti blogisi artikkeleita ei voida jakaa sähköpostin välityksellä. This site uses cookies.

By continuing to use this website, you agree to their use. To find out more, including how to control cookies, see here: No, syynä on hypergamia jota etenkin feministit ovat sitoutuneet tukemaan, joten olisi suorainen skandaali jos naiselta edellyttäisi reiluutta pariutumisessa. Joten miten moni mies on saanut maksaa hänen ulkonäöstään seksuaalisen syrjimisen, suoranainen solvaamisen ynnä muun sellaisen muodossa?

Entä miten monen miehen ihmisoikeudet on rikottu, koska naiset ovat hypergamisia ja miehillä tappioon geenilotossa on riittänyt näinä vaikeina aikoina ja pelkästään keskinkertaiseksi syntyminen? Aivan, jos et ole miesmallin luokkaa oleva lentäjäpankkiiri, joka bodaat ja omistat palatasin Olympos-vuorella, niin parituminen on sinulle peli jossa talo voittaa aina. Missä on kaikki tuki näille miehille? Sinä et näe lehtiotsikoita tästä toistuvasta ilmiöstä! Mitä mies sen sijaan saa kuulla tämän epäkohdan esiin ottaessaan?

Hänet yritetään tällöin hiljentää häpäisytaktiikoilla, joilla pääasiassa väänetään veistä haavassa ja vieläpä kaiken kukkuraksi vastuu tästä kaikesta vieritellään hänen päälleen myös, häpäisykielen kera totta kai: Tästä syystä allekirjoittanut ei tunne sääliä Veitolaa tai vastaavia kohtaan, vaan vahingoniloa, eteknkin kun koko homma kuitattiin samalla häpäisykieliklisheelllä mitä käytetään miehiin jotka erehtyvät pitämään huolta oikeuksistaan: Anu Saagim vastaa Veitola-kohuun — kuittaa asian suorasanaisesti: Näin julmasta murhasta epäilty vuotias mies asteli oikeuden eteen — näytti keskisormea Tämä Nokian tapaus ei ole mikään uutinen, se on ilmiön jatkumo.

Se on yksi esimerkki, todiste, ilmiöstä, jota Fundamentti on nostanut esille ja kritisoinut. Kyseessä on naisten kohtalokas himo ns. Jännämies kun on jännä siksi, että hän todennäköisesti on rikollista potentiaalia omaava, 6.

Siitä jokainen on samaa mieltä, että jännyttää ei tuollaisesta puutu, mutta vastoin kuin feministinen massakontrolli haluaa asian esittää ei todellakaan kukaan voi olla enää sitä mieltä, että tuollaisen uhriksi joutunut nainen olisi uhri, jota yhteiskunnan tulisi sääliä. Sellainen nainen on omien sairaiden himojensa uhri, ja sellainen tulisi pelastaa ensisijaisesti itseltään, sillä jännämies on sekundäärinen syy hänen tilaansa. Muutenhan tilanne olisi sama, että kiellettäisi vaikkapa junat ja autot, koska naiset tykkäävät hakeutua niiden alle.

Ihan samalla tavalla tässä tapauksessa kyseessä on naisen valinta. Tuhannet ja taas tuhannet kiltit ja kunnolliset miehet jäävät systemaattisesti ilman naista, kun taas nämä kahjut eivät koskaan.

Mitä tulee paritumiseen, niin nainen valitsee, ja mies on valittavana. Naaras nimittäin on sukupuolista se, joka päättää, koska parittelee, kuinka usein parittelee ja kenen kanssa parittelee " - Sarah Blaffer Hrdy: The Woman That Never Evolved Miten asia meneekin, on että jännämiesten vuoksi kaikki miehet - etenkin kiltit ja kunnolliset miehet - saavat entistä enemmän satikutia ja muistutuksia "parannuksen teosta".

Tämä siksi, koska myös ferministit haluavat jännämiehiä, mutta koska heidän luonnevikaisuuteensa vuoksi he eivät kykene tuntemaan syyllisyyttä tai harjoittamaan itsereflektointia, on tällöin heidän kieron naisen logiikkansa mukaan ja rationalisointihamsterin avustuksella asia siten, että ne ei-jännät lue tylsät ja epäseksikäät, vain taloudelliseen hyväksikäyttöön soveltuvat kiltit ja kunnolliset miehet ovatkin jännämiehiä, ja jännämiehet kilttejä ja kunnollisia. Eräs tunnetuimpia tälläisiä lausuntoja on sellainen, jossa sanotaan että hiljaiset ja rauhalliset miehet ovat varmasti oikeasti hulluja, koska ovat noin hiljaisia ja rauhallisia.

Sitten taas jos kiltti ja kunnollinen mies kerää sisua ja päättää sanoa "kovan sanan" vallitsevasta tilanteesta, on koulukiusaajamainen feministi saanut nyt todisteensa: Feminismi on saanut virallisen tasa-arvon määrittelijän ja liikkeen roolin, samoin tästä syystä se on osana Virallisen Totuuden määritelmää, joten massakontrolli pitää huolta että tämä ilmiö jatkuu, ja kansa on kuin koira joka kuristuu hiljaksiin liian tiukkaan remmiinsä.

Jos joku yrittää sitä hieman höllentää, tai poistaa sen kokonaan, on se "viharikollinen" ja systeemin vihollinen. Eli kyseessä ei ollut mikään yksittäinen erhe, vaan elämäntapa.

Tämä myöskään ei ollut, kuten sanottua, yksittäistapaus, vaan yksi rengas näiden tapausten ketjuun, jossa kävi juuri kuten Urbaanin sanakirjan määritelmä sanoi: Onhan se ihanaa mutta sitten kun jännämies vie naisen hengen niin sitten varmaan hauskaa on että naurattaa.

Tuokin nainen olisi voinut elää ihanan elämän mutta ei kunnon mies kelvannut. Tämän nuoren jännämiehen facebook-profiilissa, johon on kertynyt "hieman palautetta" tapahtuneen johdosta, on pääasiassa juurikin naiset niitä jotka ovat liikkeellä "en hyväksy, MUTTA"-tyypin kommenteilla, etenkin kun tulee puheeksi tämän jännittävän nuorukaisen silmä silmästä, hammas hampaasta-rankaiseminen.

Niin tosiaankin, kaksi asiaa on varmoja tässä gynosentrisessä, ja jännämiehiä suosivassa sairaassa, feministisessä yhteiskunnassamme: Jännäpoika selviää kevyellä tuomiolla. Hän ei koskaan jää vaille naista, tosin kuin kiltit ja kunnolliset miehet, joita muistetaan feministien toimesta sättiä myös jatkossakin.

Tästä syystä feminismi syö itse itsensä. Mitä pidemmälle naisten luontaisen epälooginen ja stereotyyppisen tunnepohjainen gynosentrismi etenee, sen enemmän se alkaa sortua omaan mahdottomuteensa. Syy sille, miksi joskus on ollut "patriarkaalisia" yhteiskuntia, löytyvät ironisesti juurikin feministisen kehityksen hedelmistä: Nyt, mieti aikaa jolloin ensiksi isä "omisti" tyttären, ja päätti että kuka tämän saa yleensä tämä tosin tapahtui siten, että mukana valitsijana oli myös tytär, kyseessä oli siten kompromissi isän ja tyttären kanssa, jossa pahimmat skenaariot vältettiin , tällöin isä saattoi ajatella tyttärensä parasta, ja jos kävi niin että sattui virhearvio, oli yleensä seuraukset rajtu tyttären miehelle, sillä hän sai peräänsä niin isän kuin vihaiset veljet.

Mikä mielenkiintoisinta, islamisaatiota kannattavat feministit alitajuisesti janoavat tämän paluuta, mutta naamioivat sen suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisen hurjan muotoon. Katso ja ota siis! Tälläisenä erittäin pikaisena tarjousluontoisena asiana, Fundamentti haluaisi nyt ilmoittaa, että saatavilla olisi nyt pikatarjous josta et voi kieltäytyä, arvollinen lukija: Valitettavasti kaupan uuden internetarkkitehtuurin vuoksi ei ole mahdollista näyttää kuvin mitä kaikkea on tarjolla, mutta pieni, korkeintaan minuuttien katselu ympärilleen kaupassa tuskin on suuri investointi.

Sen verran voi kuitenkin mainita, että suositut ja kysytyt MAGA ja MFGA-tuotteet ovat yhä saatavilla - malleja on aina kausituoteista, kuten  tonttulakit ,  lippiksiin , kuin myös vuodenaikaan sopivasti  pipoihin! Tarjous on voimassa van Vaikka yleinen totuus on, että ystävyys on vain välitavoite kohti riitaa, toivottaa Fundamentti siitä huolimatta hyvät ystävänpäivät kaikille uusille ja vanhoille Fundamentin ystäville.

Tässä olisikin sen kunniaksi nyt "purppuran pillerin"-suuntauksen mukainen, MGTOW-henkinen vinkki, kuinka viettää ystävänpäivä MGTOW-tyylisesti, eli ilman naista ja omia teitään kulkien. Poliisi on pitänyt rikastustilastoja , ja näin voimme seurata innolla miten paljon meillä on vielä suvaittavaa ja tarvetta muistaa että maahanmuutto on aina rikkaus, se joka ärsyyntyy on on aina väärässä ja kuinka voimme tässä tilanteessa vain ja ainoastaan suvaita ja ymmärtää.

Ja totta kai muistaa, että kyllähän suomalaisetkin tekevät tälläistä, mutta eivät ilmeisesti tarpeeksi, joten siksikin maahanmuutto on rikkaus. Nyt, katsokaamme siis mitä nämä pikku vesselit ovat keppostelleet. Onko moniosaajaolympialaisissa rikottu ennätyksiä vai onko monikulttuurinen värinä hellittämään päin?

Meis sex gay seksi ei kiinnosta marraskuu Paska nuori mies Nuori tyttö otti suihin housut sex erotic massage. . Tornio gay sex tube thai gay massage helsinki feikki tallinna pillun kuvia vaimoa Jos seksi ei kiinnosta, paikoissa on useinkin biljardipöytiä ja muuta. 7. huhtikuu Kun seksuaalinen tuplastandardi tappaa - No Sex and the Tapaus 3 - Wihiz: Aito rakkaus ei enä kiinnosta naisia. Omakuva kypsä nainen seksi video neekerin pillu kova joukkopano tarinat papalle Myyn sx Watch Gay Helsinki. Mies työnsi kullinsa niin pitkälle mun suuhun kuin se meni ja liikahti taakse. joulukuu cp seisontavakuutus netissä seksi ei kiinnosta pornoa porno vittu s24 sarja teksti tatuoinnit lady boy sex erotiikka kuopio tanskalaista skorpioni mies aukioloajat rakkaus tekstejä gay hieronta e-kontakti kampanjakoodi. cp.

Meis sex gay seksi ei kiinnosta

Hot pojat helsinki sex homo in turku