Sihteri gay hieronta espoon keskus

sihteri gay hieronta espoon keskus

Yksinkertaisemmillaan sykkeet peruskestävyyden, vauhtikestävyyden ja maksimikestävyyden kehittämiseen löytyvät yleisten suositusten avulla. Moni kuntoilija ja jopa urheilija pärjää yleisten suositusten avulla melko hyvin, mutta osalle nämä keskiarvoihin perustuvat ohjeelliset arvot eivät sovi lainkaan.

Korkea tai matala maksimisyke ei sinällään kerro henkilön kunnosta mitään, mutta sen avulla harjoittelun tehoalueita voidaan arvioida yleisten mallien mukaisesti. Urheilijoilla anaerobinen kynnys on keskimäärin lyöntiä alle maksimisykkeen ja aerobinen kynnys puolestaan lyöntiä alle maksimin.

Tavallisilla kuntoilijoilla sykerajat ovat yleensä urheilijoita matalammat. Kuntoilijoilla anaerobinen kynnys on keskimäärin lyöntiä alle maksimisykkeen ja aerobinen kynnys lyöntiä alle maksimin. Vaihtelut samanikäisten henkilöiden maksimisykkeessä voivat olla jopa 70 lyöntiä minuutissa. Myös kynnyssykkeet voivat vaihdella niin urheilijoilla kuin kuntoilijoillakin huomattavasti. Aerobinen kynnys voi olla jopa lyöntiä alle maksimisykkeen ja toisaalta anaerobinen kynnys hyvinkin lähellä maksimisykettä varsinkin urheilijoilla.

Testit tehoalueiden määrittämisessä Luotettavimmin maksimisykkeen ja kestävyysharjoittelun eri tehoalueiden kynnyssykkeet voidaan määrittää suorassa maksimihapenoton laboratoriotestissä juoksumatolla tai polkupyöräergometrilla. Suorassa maksimihapenoton testissä mitataan sykkeen ja veren laktaattipitoisuuden lisäksi sisään- ja uloshengitetyn ilman happi- ja hiilidioksidipitoisuutta. Lajista riippuen suora laboratoriotesti voidaan toteuttaa juoksumatolla paitsi juosten myös sauvakävellen tai rullasuksilla hiihtäen.

Maksimaalinen hapenottokyky VO2max eli maksimaalinen aerobinen teho on hyvä kestävyyssuorituskyvyn mittari, koska se kertoo ihmisen hengitys- ja verenkiertoelimistön kyvystä ottaa vastaan ja käyttää hyödyksi happea.

Polkupyöräergometrilla yleisesti tehtävät epäsuorat submaksimaaliset laboratoriotestit perustuvat ainoastaan sykkeen ja tehdyn työn väliseen arvioon eivätkä ole yhtä tarkkoja verrattuna suoriin maksimihapenoton testeihin.

Kestävyysharjoittelun toteuttaminen eri tehoalueilla. Vähän liikkuvat kuntoilijat juoksevat 3xm ja tavoitteellisemmin harjoittelevat kuntoilijat tai urheilijat puolestaan xm.

Juosten tehty testi on käyttökelpoinen myös muissa lajeissa edellyttäen että liikkuja luottaa omaan tuntemuksiinsa eikä tuijota liikaa sykemittarin lukemia. Kokeneet kuntoilijat voivat testata sykemittarin avulla omaa maksimisykettään lyhyillä kilpailumatkoilla tai perusteellisen alkuverryttelyn jälkeen tehtävillä vedoilla.

Maksimisykettä voi kokeilla esim. Lähelle maksimisykettä pääsee myös toistamalla n. Turvallisempaa maksimisykkeen testaaminen on kuitenkin aina laboratorio-olosuhteissa.

Lyhyet vedot eivät aina kerro todellista maksimisykettä, sillä ongelmana monilla on vaikeus saada sykettä nousemaan nopeasti ylös. Hyväkuntoisella ja säännöllisesti samalla tavalla harjoittelevalla kuntoilijalla sykerajat voivat pysyä lähes samoina useiden vuosienkin ajan. Sen sijaan kestävyysharjoittelun vasta aloittaneilla henkilöillä kestävyyssuorituskyky kehittyy yleensä nopeammin ja sykerajat voivat muuttua merkittävästi jo puolen vuoden harjoittelun jälkeen.

On huomioitava, että sopivat sykerajat saattavat vaihdella päivittäin, sillä fyysinen ja psyykkinen stressi, infektiot ja edellisten harjoitusten aiheuttama rasitus heijastuvat sykkeeseen.

Sykerajat eri lajeissa Juosten tehdystä testistä saadut sykerajat pätevät yleensä aika hyvin muissa dynaamisissa lajeissa kuten sauvakävelyssä ja perinteisen hiihdossa edellyttäen että harjoituspohja ja suoritustekniikka ovat kunnossa.

Enemmän staattista lihastyötä vaativissa lajeissa kuten pyöräilyssä, luisteluhiihdossa ja rullaluistelussa sykkeet jäävät usein matalammalle tasolle kuin juoksussa. Toki henkilökohtainen taito ja lajin suoritustekniikka vaikuttavat sykkeeseen merkittävästi. Ylävartalon lihastyötä vaativissa lajeissa syke jää yleensä noin 10 lyöntiä HIEROJA matalammalle tasolle kuin alavartalon suuria lihasryhmiä kuormittavissa lajeissa.

Mitä vähemmän ja mitä pienempiä lihasryhmiä on mukana tekemässä työtä, sitä matalampana syke pysyy. Pyöräilyn, uinnin ja vesijuoksun aikaiset sykkeet ovat kuntoilijoilla yleensä lyöntiä matalampia kuin juoksussa.

Luisteluhiihdossa syketaso jää usein n. Varsinkin kuntohiihtäjät tai pyöräilyä oheisharjoitteluna käyttävät kuntojuoksijat saattavat sortua harjoittelemaan liian kovilla sykkeillä, jos he luottavat liikaa sykemittariin ja juoksussa käyttämiinsä sykkeisiin. Anttila, S Syke miehen mukaan.

Urheiluvalmennus, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. Sitomattomat ilmottautumiset numeroon Martti Leiponen. Leukemia on verisyöpä, veren valkosolujen syöpä.

Valkosolujen esiasteiden lisääntynyt jakautuminen täyttää veren ja luuytimen syöpäsoluilla. Seurauksena punasolujen, verihiutaleiden ja muiden kuin syöpävalkosolujen blastien vähäisyys veressä. Täysikasvuisessa, noin 70 kiloa painavassa ihmisessä on viisi litraa eli millilitraa verta.

Tästä on noin millilitraa veriplasmaa ja loput pääasiassa punasoluja. Seerumi eli hera on verta, josta on poistettu sekä solut että hyytymiseen vaikuttavat tekijät. Verisolut saavat alkunsa luuytimessä olevista kantasoluista. Kantasolu jakautuu viiteen erityyppiseen solulinjaan.

Näistä kehittyvät valkosolut, punasolut ja verihiutaleet. Valkosoluja on useita tyyppejä, jotka luokitetaan mm. Niistä mainittakoon jyvässolut eli granulosyytit, imusolut eli lymfosyytit ja suurikokoiset valkosolut eli monosyytit. Punasolut eroavat valkosoluista mm. Valkosolujen tehtävänä on osallistua sairauksien torjuntaan, kun taas punasolut kuljettavat happea ja verihiutaleet osallistuvat veren hyytymiseen. Leukemiaa on kahta tyyppiä, luuydin- ja imukudosperäistä myelooinen ja lymfaattinen.

Näissä pahanlaatuisia valkosoluja tai imusoluja tuotetaan liikaa, ja ne leviävät vereen ja luuytimeen, syrjäyttäen samalla normaalin luuytimen. Veressä nähdään ylimäärä valkosolujen epäkypsiä tai melkein kypsiä muotoja, tai imusolujen lisääntynyt määrä.

Molemmat leukemiatyypit estävät normaalin luuydinkudoksen toimintaa. Leukemia jaetaan lisäksi kahteen päämuotoon: Akuuteissa tapauksissa valkosolujen tai imusolujen tuotto on pahasti häiriintynyt verrattuna krooniseen muotoon. Kroonisessa muodossa solut kuitenkin muistuttavat paremmin kypsiä valko- tai imusoluja. Lisäerotuksena akuuttimuoto on myös taudin nopeammin etenevä muoto ja krooninen muoto on pitkäaikaisempi tautitila.

Leukemioiden luokittelu ei kuitenkaan ole näin yksinkertaista ja eri alatyyppejä on siksi useita. Oireet Oireet tulevat yleensä esille akuu-. Yleisimmät löydökset ovat anemia eli veren punasoluköyhyys. Anemian seurauksena on yleiskunnon lasku; väsymys ja huonovointisuus. Verihiutaleiden muodostus on yleensä vähentynyt, josta aiheutuu helposti hitaasti tyrehtyviä veren vuotoja.

Merkkinä tästä voi olla mustelmien runsas määrä ja nenäverenvuodot. Leukemiassa infektioiden parantuminen on puutteellista, koska toimivia valkosoluja ei tuoteta tarpeeksi. Sen takia immuunijärjestelmän toiminnan heikkous altistaa leukemiaa sairastuneen henkilön helpommin bakteeritulehduksille.

Henkilö saattaa kuumeilla ja hikoilla epätavallisen paljon. Kroonisessa leukemiassa ilman selittävää syytä ilmenevä laihtuminen on tyypillistä. Ajan saatossa tapahtuva runsas epäkypsien valkosolujen tuotto aiheuttaa niiden kerääntymisen pernaan ja maksaan, jolloin nämä elimet voivat suurentua merkittävästi ja aiheuttaa ylävatsakipuja tai tuntemuksia.

Myös imusolmukkeet voivat olla turvonneita. Aiheuttaja Syy leukemian takana jää useimmiten epäselväksi. Kuten muissakin syövissä erilaiset kemikaalit ja säteily selittävät osan tautitapauksista, mutta useimmiten näitä ei voida yhdistää suoraan akuutin leukemian syntyyn.

Aiemmin sairastetut syövät voivat joskus aikaansaada leukemian. Kuitenkin merkittävin syy luuydinperäisen leukemian aiheuttajana on yksittäinen perimän kromosomimuutos, joka voi johtua edellä selitetyistä syistä. Tälle muutokselle on annettu nimeksi Philadelphia-kromosimi, joka on kahden kromosomin virheellisesti aiheutunut yhdistyminen tiettyjen geenien kohdalta.

Tämä virheellinen geenikohta aiheuttaa valkosolujen lisääntyneen tuotannon luuytimessä. Diagnoosi Useimmiten krooninen leukemia todetaan sattumalta otettujen verikokeiden yhteydessä. Ne antavat aihetta tarkempiin tutkimuksiin. Verikokeissa nähdään pitkällä aikavälillä pysyvä valkosolujen lisääntynyt määrä. Solutyyppien varmistamiseksi voidaan tehdä verestä erittelylaskenta, josta leukemiassa nähdään kypsymättömien valkosolujen tai imusolujen lisääntynyt määrä. Yleensä otetaan tutkittavaksi myös luuydinnäyte.

Luuytimessä leukemian muodosta riippuen nähdään imusolu- tai valkosolulähtöistä syöpäkudosta, joka syrjäyttää normaalia luuydinkudosta. Eräissä tapauksissa tehdään kromosomi- ja geenitutkimukset, jos on epäilyä siitä että tauti voisi olla peräisin geenivirheestä. Akuutissa leukemiassa diagnoosi varmistetaan samoilla periaatteilla, mutta yleensä tauti aiheuttaa jo oireita, jotka ovat hälyttäviä.

Hoito ja seuranta Nopeasti etenevässä leukemiassa hoitona käytetään intensiivistä solunsalpaajayhdistelmähoitoa, jotta tauti saadaan rauhoittumaan. Vasta sen jälkeen voidaan miettiä kantasolusiirrettä. Ennen kantasolusiirtoa annetun sädehoidon tarkoitus on tuhota leukemiakudos kauttaaltaan luuytimestä, jotta kaikki syöpäkudos saadaan tuhottua.

Kantasolujen tehtävänä on syöpäkudoksen tuhoutumisen jälkeen, tuottaa uusi ja terve luuydinkudos, jonka vastuulle terveen solukon tuotto lankeaa. Tämä toimenpide on varsin rankka ja riskejä sisältävä, eikä sitä sen takia voi suorittaa kaikille. Kantasolusiirto voidaan suorittaa alle vuotiaille ja muuten terveille henkilöille.

Aina ei kuitenkaan kantasolusiirrettä löydy, jolloin turvaudutaan käyttämään erityyppisiä solusalpaushoitoja. Intensiivistä solusalpaushoitoa annetaan henkilön kunnon mukaan, jolloin tarkoitus on tappaa syöpäkudos. Jos henkilö ei kestä rankkoja hoitoja, turvaudutaan hellempään solunsalpaushoitoon, jolla yleensä pyritään pitämään solujen jakaantuminen aisoissa ja hidastamaan taudin kulkua.

Vaikka akuutti leukemia olisi hoidettu kuntoon, voi välivaiheen jälkeen leukemia puhjeta uudestaan ja vain onnistunut kantasolusiirto tai intensiivinen solunsalpaushoito voi parantaa taudin kokonaan. Sen takia hoitojen jälkeen on syytä seurata veren valkosolutasoja, sillä tauti uusii varsin useasti. Kroonisissa taudeissa seuranta tehdään hoidon jälkeen parin kuukauden välein.

Jos tauti ei näytä kiihtymisen merkkejä, voi seurantojen välejä leventää puolesta vuodesta vuoteen ja niitä jatketaan yleensä viisi vuotta. Yleisyys Lasten syövistä leukemia on yleisin. Niitä esiintyy heillä noin 50 tapausta vuosittain. Lapsilla krooniset tautimuodot ovat harvinaisuuksia. Aikuisista akuuttiin leukemiaan sairastuu noin ihmistä vuosittain.

Koko väestössä akuutin leukemioiden esiintyvyys on noin tapausta: Keskivertaisesti suurin osa leukemiaan sairastuvista on vuotta täyttäneitä. Kroonista imukudosperäistä leukemiaa esiintyy noin henkilöllä vuosittain, kun taas luuydinperäisen leukemian vastaava luku on Ennuste Nykyaikana lääkehoidot ovat parantuneet ja lukuisiin erityyppisiin leukemioihin on löydetty paremmin sopivia lääkemuotoja. Nykyajan solunsalpaajat antavat yhä parempia tuloksia ja kantasolusiirrot onnistuvat yhä yleisemmin, varsinkin lasten leukemioissa parantuvuus on noussut huimasti.

Korkea ikä alentaa ennustetta huomattavasti. Akuutti leukemia on ilman hoitoa nopeasti kuolemaan johtava tauti. Hoidettunakin useimmilla akuutin leukemian välivaiheen jälkeen leukemia aktivoituu uudestaan.

Akuuteissa luuydinperäisissä leukemioissa solunsalpaajahoidoilla paranee pysyvästi prosenttia. Kantasolusiirrot parantavat ennustetta huomattavasti. Jos hoidot eivät ole tarpeeksi tehokkaita tai ne eivät tehoa, keskimääräinen elinikä on noin kaksi vuotta.

Kroonisia leukemioita solunsalpaushoito ei useinkaan tuota haluttua tulosta, mutta hidastaa taudin kehitystä. Keskiverto elinikä luuydinperäisessä leukemiassa on elinvuotta ja imukudosperäisessä elinvuotta. Luuydinperäisten leukemioiden onnistuneissa kantasolusiirroissa nykyään prosenttia paranee pysyvästi. Kroonisessa imukudosperäisessä leukemiassa kantasolusiirrot soveltuvat hoidoksi huonommin kuin luuydinperäisessä, mutta tauti etenee hitaammin.

Kuitenkin siitä parannutaan harvemmin kuin muista leukemioista. Tällä kertaa käsitellään niska- ja hartiaseudun nivellihasanatomiaa kliinisen työn ja diagnostiikan kannalta. Luentomaksut, majoitus, ruokailut maksetaan KHL: Ilmoittautumisen ja loppusumman on vastattava toisiaan!

Kirjalliset ja sitovat ilmoittautumiset oheisella ilmoittautumislomakkeella mennessä. Erillistä vahvistusta päiville osallistumisesta ei lähetetä. Perjantai ja lauantai o Perjantai o Lauantai o Osallistun syyskokoukseen pe sitova ilmoitus ruokailun järjestämiseksi Majoituspaketti ruokailuineen: Hakijoilla pitää olla työterveyslääkärin laatima B-lääkärilausunto, jossa on selvitetty kuntoutustarve.

Kela maksaa Tyk-ryhmään valituille kuntoutuksen, täysihoidon kahden hengen huoneessa ja kuntoutusrahan, joka maksetaan työnantajalle, jos kuntoutuja saa palkkaa kuntoutuksen ajalta.. Omavastuu on koko Tyk-valmennuksen ensimmäisen jakson ensimmäinen päivä. Lisäksi kuntoutujille maksetaan matkakorvaus edullisimman matkustusvaihtoehdon mukaan, vähennettynä omavastuulla, joka on 9,25 euroa yhdensuuntaiselta matkalta.

Jos kuntoutuja joutuu yöpymään kuntoutuslaitoksessa kurssin alkamista edeltävänä yönä pitkän matkan tai kurssin varhaisen alkamisajan vuoksi, hänelle voidaan maksaa yöpymisraha 20,18 euroa kuittia vastaan. Tästä yöpymisestä kuntoutujan on aina erikseen itse sovittava kuntoutuslaitoksen kanssa.

Kaikki Kelan järjestämät hyväksytyt Tyk-ryhmät ja ASLAK -kurssit näkyvät internetissä Kelan sivustolla Kursseista on linkki toteuttavan kuntoutuslaitoksen nettisivuille. Tarvittavat lomakkeet löytyvät myös Kelan kotisivuilta kohdasta kuntoutuksen lomakkeet. Ja nyt sitten hakemuksien täyttöön. Muita koordinatiivisia ominaisuuksia ovat reaktio-, suuntautumis-, erilaistumis-, rytmittämis-, yhdistely, erottelu- ja sopeutumiskyky.

Fay Horakin määritelmä tasapainosta kuvaa erityisesti staattista tasapainokykyä; asennon hallintakyky painovoimaa vastaan, kyky ylläpitää vartalon keskiasentoa tai palauttaa vartalon painopiste takaisin lähelle tukipinnan keskustaa.

Kanadalainen Berg antaa tasapainolle enemmän dynaamisuutta kuvaavan määritelmän; kyky ylläpitää erilaisia asentoja, sopeuttaa keho tahdonalaiseen liikkeeseen ja reagoida tarkoituksenmukaisesti ulkoisille tasapainoa horjuttaville ärsykkeille. Jotta selviäisimme näistä edellä mainituista vaatimuksista moitteettomasti, tulee usean elinjärjestelmän kyetä tekemään moitteetonta yhteistyötä.

Keskushermosto käsittelee sinne tulevia viestejä proprioseptiivisestä nivelten, lihasten ja jänteiden aistinelimet järjestelmästä, ihon ja ihonalaisen kudoksen mekanoreseptoreilta, näköaistista sekä vestibulaarisesta tasapainoelin järjestelmästä. Staattinen suoritus, esimerkiksi paikallaan seisominen, vaatii erityisesti proprioseptiivisen järjestelmän ja jalkojen mekanoreseptorien yhteistyötä tasapainon ylläpitämiseksi. Pieni asennon muutos lisää näköaistin merkitystä edellä mainitussa tehtävässä.

Dynaaminen liike kasvattaa näköaistin ja vestibulaarijärjestelmän merkitystä entistä enemmän staattiseen suoritukseen verrattuna. Tasapainoa kannattaa kehittää Tasapainokyky kehittyy erityisen nopeasti lapsilla vuoden vaiheilla. Tällöin sitä kannattaa harjoituttaa runsaas- HIEROJA ti erilaisin temppuiluin, yhdellä jalalla tehtävien liikesarjojen, kiipeilyjen tms. Näin aistijärjestelmät saisit mahdollisimman paljon erilaisia ärsykkeitä tulevaisuuden varalle tasapainopankkiin.

Ikääntymisen myötä tasapaino heikkenee. Tasapainon säätely tapahtuu pääsääntöisesti nopeiden lihassolujen avulla. Koska näiden lihassolujen määrä vähenee ikääntymisen myötä, heikkenee samanaikaisesti myös kyky tuottaa nopeita liikkeitä. Lisäksi hitaiden lihassolujen määrä vähenee, mistä johtuen myös voimantuotto heikkenee. Nämä yhdessä altistavat ikääntyviä sangen usein kaatumistapaturmille, koska keho ei ehdi reagoida riittävän nopeasti tasapainon järkkymiseen.

Sihvosen väitöstyössä osoitettiin, että jo neljän viikon tasapainoharjoittelulla voidaan vähentää ikääntyvien kaatumistapaturmia. Tai Chi-harjoittelun avulla on saatu vastaavanlaisia hyviä tuloksia tutkittaessa ikääntyvien tasapainoa.

Dynaamisen tasapainon on havaittu kehittyvän Tai Chin avulla ja tätä on selitetty muun muassa hamstring- ja gastrognemius-lihasten aktivaation reaktioajan nopeutumisella. Tasapainon tutkiminen Tasapainoa, sen mittaamista ja harjoittelua on tutkittu runsaasti ikääntyvällä väestöllä. Muun muassa Bergin tasapainoskaalaa käytetään maailmanlaajuisesti tutkittaessa ikääntyvien tasapainoa ja toimintakykyä päivittäisissä aktiviteeteissa.

Sen sijaan tasapainoharjoittelun merkitystä urheilussa on tutkittu varsin vähän. Urheilun kohdalla ongelmana ovat puutteelliset ja epäyhtenäiset tavat mitata tasapainoa. Tästä syystä tasapainoharjoittelun yhdistäminen valmennukseen on sangen pitkälle kokemusperäistä. Staattista tasapainoa mitataan pääsääntöisesti erilaisten voimalevyjen avulla. Voimalevyssä olevat sensorit mittaavat kehon huojuntaa painopisteen muuttumisen avulla.

Painopiste siirtyy huojunnan mukaan eteen-taakse ja sivusuunnassa sagittaali- ja frontaalitasoissa. Voimalevyn sensorit lähettävät tämän tiedon tietokoneelle, joka sitten muuttaa tiedon luvuiksi ja grafiikaksi. Toistaiseksi mittarien erottelukyky ei ole riittävän tarkka, joten mittaustulosten hyödynnettävyys urheilussa on kyseenalainen. Lisäksi urheilussa olisi tarkoituksenmukaisempaa mitata dynaamista tasapainoa staattisen tasapainon sijaan.

Dynaamisten mittarien luotettavuus ja toistettavuus ei kuitenkaan vielä ole kyllin hyvä. Koska tasapainoa mittaavat laitteet ovat sangen arvokkaita ja mittaaminen aikaa vievää, on maailmalla yritetty keksiä erilaisia helppokäyttöisiä testejä staattisen tasapainon arviointiin. Yhden jalan seisontatestistä on olemassa erilaisia versioita, mutta kaikissa pääperiaate on sama. Testattava yrittää seisoa yhdellä jalalla vakioidussa asennossa silmät kiinni mahdollisimman pitkään. Trojianin tutkimuksessa Single Leg Balance Test osoittautui käyttökelpoiseksi seulontatestiksi nuorilla urheilijoilla.

Tutkimuksessa tuli esiin, että huono testitulos ennusti nilkkavammaa tulevalla kilpailukaudella jalkapallossa ja lentopallossa. Vastaavia tuloksia on saatu lukuisissa muissakin tutkimuksissa. Toinen käyttökelpoinen seulontatesti on nk.

Yhteistä testeille on siis se, että urheilija seisoo testeissä yhdellä jalalla silmät kiinni. Kädet vakioidaan joko ristiin rinnan päälle tai lanteille. Toinen polvi koukistetaan noin 45 asteen kulmaan. Reidet eivät saa osua toisiinsa eikä koukussa olevalla jalalla saa ottaa tukea alustasta.

Single Leg Balance Test ssä testaaja arvioi kehon huojuntaa ja tukijalan jalkaterän liikettä ajan lisäksi. SOLEC-testissä testattava seisoo paljainjaloin puolimetriä halkaisijaltaan olevassa ympyrässä ja saa liikkua ympyrän sisällä. Tavoiteaika on 60 sekuntia ympyrän sisällä. Se mitä testiversiota yhdenjalan seisonta testistä käytetään, ei liene kovinkaan merkityksellistä.

Testituloksissa on aina osa subjektiivista arviota, joka heikentää testituloksien luotettavuutta. Tärkeintä on, että testi suoritetaan aina samalla tavalla, samanlaisissa olosuhteissa, saman testaajan toimesta. Näin voidaan päästä lopputulokseen, josta on jonkinlaista hyötyä käytännön valmennuksessa. Ristiriitaisia tuloksia Valtaosassa tasapainokykyä selvittäneissä tutkimuksissa urheilunparissa, on mittausvälineenä käytetty edellä kuvattuja testejä tai tasapainolautaa.

Samoin tasapainolautaa on käytetty harjoittelussa, jos tutkimuksissa on mitattu myös tasapainon kehittymistä. Lisäksi yhteisenä nimittäjänä on ollut nilkkavammat, joiden määrää urheilussa on voitu vähentää tasapainolautaharjoittelun avulla. Sen sijaan polvivammojen esiintyvyyteen ei tasapainolautaharjoittelulla ole ollut merkittävää vaikutusta. Lisäksi tutkimuksissa on osittain ristiriitaisia tuloksia. Södermanin julkaisemassa tutkimuksessa jalkapalloilijaa teki tasapainolautaharjoituksia säännöllisesti 15 minuuttia kerralla ennen pelikautta ja pelikauden aikana.

Tätä joukkoa verrattiin jalkapalloilijan kontrolliryhmään, joka harjoitteli normaalisti. Kauden aikana sattui viisi polven eturistisidevammaa, joista neljä tasapainolautaharjoituksia tehneelle ryhmälle. Caraffan tutkimuksessa verrattiin sataa tasapainolautaharjoituksia tehnyttä jalkapalloilijaa pelaajan kontrolliryhmään samanlaisessa tutkimusasetelmassa.

Lopputuloksena oli, että ryhmässä joka ei tehnyt tasapainolautaharjoituksia, esiintyi seitsemän kertaa enemmän polven eturistisidevammoja. Tutkimusten erona oli se, että Caraffan tutkimusaika oli kolme pelikautta verrattuna Södermanin yhteen pelikauteen. Johtopäätöksenä voi olla, että vammoja ennaltaehkäisevään harjoitteluun tulee voida käyttää malttia ja aikaa. Tästä syystä norjalaistutkija Olsen esittääkin, että alaraajavammoja ennaltaehkäisevä harjoittelu tulisi aloittaa vuotiaana, jolloin lasten fyysisten ominaisuuksien kehitys on luonnollisesti herkimmillään.

Haasteita harjoitteluun Tasapainonharjoittelussa on oleellista etsiä uusia haasteita ja ärsykkeitä heti, kun jokin taito on opittu, sillä yhden taidon oppimisen jälkeen ei tasapaino enää kyseisellä menetelmällä kehity oleellisesti. Innokas nuori urheilija oppii ajamaan yksipyöräisellä muutamassa päivässä. Kuten tavallisellakin pyörällä ajettaessa, taidon oppimisen jälkeen ei tasapainokyvyssä tapahdu enää mitään oleellista.

Jotta yksipyöräisellä ajo kehittäisi tasapainokykyä edelleen, tulee ajamiseen liittää häiriötekijöitä ja uusia ärsykkeitä tasapainokyvyn kehittämiseksi. Näitä voi olla esimerkiksi epätasaisessa maastossa ajaminen, koripallon pompottelu ja koriin heitto ajamisen yhteydessä tai sulkapallon pelaaminen polkemisen yhteydessä.

Sama laki pätee muussakin tasapainoharjoittelussa. Harjoitusvaikutus tasapainokykyyn saadaan aikaan vain kun harjoite on uusi, epätavallinen tai aiemmasta poikkeava. Tasapainolautaharjoittelu on varmasti oiva apuväline, kun halutaan kehittää normaaliväestön tasapainokykyä.

Muun muassa kroonisessa selkäkivussa on tasapainon havaittu heikkenevän merkittävästi. Potilastyössä erilaisista askelkyykkyvariaatioista on hyötyä niiden kehittäessä alaraajojen voimaa ja asentotuntoa, jolloin tasapainokyky kehittyy automaattisesti. Näiden harjoitusten edetessä voidaan siirtyä käyttämään tasapainolautaa tai muita apuvälineitä epätasaisella alustalla harjoittelemiseksi. Urheilijalle näiden harjoitteiden antama haaste ei kuitenkaan riitä kovin pitkään.

Tasapainolautaharjoittelussa tulisi käyttää mahdollisimman paljon erilaisia tasapainolautoja, jotka sallivat liikkeen eri suuntiin haastetta lisäten. Lajeissa kuten lentopallo, koripallo ja jalkapallo, joissa nilkkavammoja esiintyy runsaasti, on voitu osoittaa selkeä hyöty tasapainolautaharjoittelusta. Sen sijaan polvivammojen ennaltaehkäisyyn ei pelkkä tasapainolautaharjoittelu riitä.

Voima- ja plyometrisen harjoittelun yhdistäminen tasapainolautaharjoitteluun on osoittautunut vaikuttavaksi menetelmäksi vakavien, polvi mukaan lukien, alaraajavammojen ennaltaehkäisyssä.

Neuromuskulaarinen harjoittelu Erityisesti hamstring-lihasten vahvistaminen on voimaharjoittelussa osoittautunut merkittäväksi polven eturistiside vammojen ennaltaehkäisyssä. Monipuoliset hypyt ja loikkaharjoitteet vaihtelevilla alustoilla edustavat plyometrisiä harjoitteita. Tasapainoharjoitteita on hyvä tehdä myös muunlaisilla alustoilla kuin pelkästään tasapainolaudalla.

Tutkimuksissa on osoitettu, että tasapainolautaharjoittelu yksinään ei ennaltaehkäise kuin nilkkavammojen syntyä, tarvitaan siis edellä mainittuja muitakin harjoitteita esimerkiksi polvivammojen ennaltaehkäisyyn. Mutta, jos tehdään pelkästään voima- ja plyometrisiä. Urheilijoilla on paljon potentiaalia tasapainokyvyn kehittämisessä. Koripallo ja käsipallo ovat lajeja, joissa esiintyy runsaasti nilkka- ja polvivammoja, erityisesti naisurheilijoilla.

Tutkimusten mukaan jalkapalloilijoiden ja telinevoimistelijoiden tasapainokyky on parempi kuin koripalloilijoilla. Yhtenä syynä tähän voi olla neuromuskulaarista järjestelmää monipuolisemmin kehittävä harjoittelu näissä lajeissa. Vammojen ennaltaehkäisyn kannalta riskialtteissa lajeissa tulisi kehittää lajinomaisia, riittävän sensorimotorisen haasteen antavia harjoitteita, tasapainokyvyn ja alaraajojen sekä keskivartalon lihasvoiman parantamiseksi.

Harjoittelun tulisi tapahtua sekä silmät auki että kiinni. Tutkimusten mukaan urheilun ammattilaiset ovat amatöörejä vähemmän riippuvaisia näköaistista.

Mitä kehittyneemmät lajitaidot urheilija omaa, sitä enemmän hän kykenee toimimaan selkäytimellä yllätyksellisissä tilanteissa.

Tasapainokyvyn tutkiminen urheilussa ja sen merkitystä harjoittelussa ja urheilusuorituksissa on alettu tutkia entistä intensiivisemmin. Sadasosien vähentäminen sieltä täältä kiinnostaa urheiluväkeä.

Kuinka tasapainoharjoittelulla voidaan parantaa suorituskykyä esimerkiksi urheilusuorituksen taloudellisuutta parantaen vammojen ennaltaehkäisyn lisäksi, on mielenkiintoinen kysymys.

Koska tasapainoharjoittelun siirtovaikutusta ei täysin tiedetä eli kuinka harjoitus sitten vaikuttaa itse urheilusuoritukseen, on tutkijoilla vielä paljon työsarkaa.

Mutta se mitä jo tiedetään, staattiset lihasvenytysharjoitteet heikentävät tasapainoa monien muiden heikkenevien ominaisuuksien ohella. Luotettava ja helppokäyttöinen asiakaskortisto-ohjelma nopeatoiminen helppo käyttää edullinen luotettava säästää aikaa w w w.

Luennolla käydään läpi erilaisia tules alueen ongelmatapauksia esim. Akupainanta klo , klo Pään-, yläraajan- ja nhs: Varalan urheiluopisto, Varalankatu Tampere Järjestää: Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 10 määräämät asiat. Kokoukseen osallistuville liiton tarjoama lounas. Kaikki liiton jäsenet tervetulleita! Mistä ja koska valmistuit hierojaksi? Itä-Karjalan Kansanopisto, Punkaharjulla, vuonna Miten työtä teit ennen hierojan ammattia?

Valmistuin sairaanhoitajaksi v Hampurissa. Työskentelin sairaanhoitajana sekä Saksassa että Suomessa. Valitsin hierojan ammatin, koska hyödynnän sairaanhoitajan työkokemusta ja voin säädellä työaikaa. Työskentelen kotona ja hoidan perheeni. Minulla on viisi lasta ja perhe on minusta tärkein. Kuinka säännöllisesti käyt itse hieronnassa ja miten huolehdit omasta hyvinvoinnistasi? Käyn hieronnassa silloin tällöin tarpeen mukaan. Noin 8 kertaa vuodessa.

Käyn lenkillä, saunassa ja uimassa. Nytkin käyn joka aamu uimassa Kuolimon kirkkaassa vedessä. Lähes päivittäin työn jälkeen otan päiväunet. Sillä saan energian takaisin. Miten olet markkinoinut itseäsi? Alkuvaiheessa markkinoin itseäni ilmoituksilla paikallisessa lehdessä.

Nyt toimii parhaiten puskaradio. Minkälaisia ohjelmia katsot TV: Minä ja perheeni tyypillinen herkku spaghetti al pomodoro eli pasta ja tomaattikastike. Kävin kesäkuussa vaimoni ja kolmen nuorimman lapsen kanssa vaeltamassa kuusi päivää kauniissa Dolomiitti-vuoristossa; Alpi di Siusi ja Gruppo Sella välissä. Poikkesimme Venetziassa ystävien luona. Pidin yhteensä kuusi viikkoa lomaa. Olin mökillä, meloin kanootilla, uin, kalastin. Hoidin kasvimaatani ja maalasin myös kotitaloni ulkoseinät.

Mikä ärsyttää eniten työssäsi ja mikä vapaa-aikanasi? Työssäni eniten ärsyttää papereiden sotku ja paperien selvittely. Vapaa-aikana haluaisin ulkoilla enemmän, mutta talvella se on vaikeaa pimeyden, kylmyyden ja liukkauden takia. Minkä tyyppiset luentoaiheet kiinnostavat sinua?

Teoreettisten luentojen tilalle haluaisin käytännön läheisiä esimerkkejä asiakkaan tapauksista ja pienryhmä harjoittelu käytännössä. Tämän Tanja Oksanen Äänekoskelta halusi kysyä sinulta: Mikä on vaikeinta hierojan työssä?

Minusta on joskus vaikeaa hyväksyä sitä, ettei saa asiakaste heti kivuttomaksi. Vaikea on myös saada asiakkaita motivoitumaan itsensä hoitamiseen. Kysymys, johon haluaisit vastauksen seuraavalta saunan lauteilla istujalta? Mitä sinulle merkitsee asiakkaan kohtaaminen? Guiseppen erikoisuus Spaghetti al pomodoro Paistan hyvin miedolla lämmöllä sipulia extra virgine oliiviöljyssä. Kun sipulin ovat kypsiä, eli pehmeitä, lisään 2 tölkkiä tomaattimurskaa.

Maustan suolalla ja annan kiehua hiljalleen välillä sekoittaen ainakin tunnin verran. Lopussa lisään tuoretta tai pakastettua basilikaa. Loppuosaan lisään lusikallista öljyä. Spaghettia keitän g al dente ja sekoitan sen öljykastikkeen kanssa. Toinen osa kastiketta laitetaan tarjolle ja sitä lisätään spaghettiin. Päälle voi halutessaan raastaa parmesan-juustoa. Minä syön mieluummin ilman juustoa, koska siten maistan kastikkeen aidon maun.

Tällainen tomaattikastike sopii erinomaisesti myös pizzan ja leivän päälle. Aito italialainen tomaattikastike maistuu tomaatille, sipulille ja tuoreelle basilikalle.

Yksinkertaisuus on sen salaisuus. Työ- ja virkaehtosopimusasiat eivät kuulu liitolle. Liiton tavoitteena on mm: Saat tarvittaessa neuvontapalvelua lakiasioissa liiton lakimieheltä ammatinharjoittamista koskevissa asioissa neuvonta on jäsenille maksutonta Saat Hieroja-lehden neljä kertaa vuodessa. Lehti lähetetään vain jäsenille. Voit osallistua alan koulutustilaisuuksiin jäsenetuhintaan Voit käyttää markkinoinnissasi ja toiminnassasi liiton tunnusta, joka lisää ammattilaisen imagoa ja uskottavuutta Sinulla on mahdollisuus täydennyskoulutusstipendiin Sinulla on oikeus saada EAS-passi Voit osallistua aktiivisesti liiton toimintaan ja vaikuttaa omalta osaltasi alan myönteiseen kehitykseen Voit ostaa liiton jäsentuotteita sekä itsellesi ja halutessasi mainoslahjoiksi Saat virikkeitä ja uusia kollega-ystäviä kautta maan!

Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä hierojan tai kuntohoitajan ammattitutkinnon hyväksytysti suorittaneet, TEO: Opiskelijajäseneksi voi liittyä, jos opiskelu tähtää hierojan näyttötutkintoon. Liittymisilmoitukseen tulee liittää kopio opiskelijatodistuksesta. Opiskelija saa kaikki varsinaisen jäsenen edut. Lisäksi opintopäiville voi osallistua edulliseen opiskelijahintaan. Päivittäisistä käytännön asioista vastaa toiminnanjohtaja, jonka puhelinaika on ti-ke klo ja pe Muina aikoina voit jättää viestin tai soittopyynnön puhelinvastaajaan.

Soita, faksaa tai sähköpostita! Opiskelun alkamisajankohta Suunniteltu päättyminen Liitä oheen kopio opiskelijakortista! Suomalainen järjestelmä niin koulutuksessa kuin terveydenhoidon ammattilaisina koettiin kehittyneempänä ja yhtenäisempänä kuin muiden pohjoismaiden tällä hetkellä. Koulutustasoa tahtoisi jokainen maa kohentaa yhtäläisemmäksi. Tällä hetkellä opetuksen laatu vaihtelee suuresti, koska valvontaa ei viranomaisten puolelta ole, vaan yhdistykset itse yrittävät saada oppilaitoksia toimimaan tasokkaammin.

Meillä Suomessa kaikki terveydenhuollon ammattilaisia valmistavat oppilaitokset ovat viranomaisten valvonnassa. Muissa pohjoismaissa toimii useita liittoja ja yhdistyksiä päällekkäin hoitamassa hierojien ja erilaisten terapeuttien asioita ja monesti oppilaitoksilla on omat yhdistyksensä tai yhteytensä määrättyihin liittoihin.

Kaksipäiväisen tapaamisen ilmapiiri oli varsin rakentava ja avoin. Vanhapiika meni lääkärille, joka ilmoitti tämän olevan raskaana. Kun tässä yhtenä päivänä kaaduin kadulle, hän sanoi harjoittelevansa vain tekohengityksen antamista.

Suurin erehdys elämässä on ryhtyä vakuutuslääkäriksi. Vaikka kaikki asiantuntijat olisivat yksimielisiä, vakuutuslääkärin mielestä he ovat väärässä. Nykyään kun kehonrakentajat käyttävät hommassaan hormoneja sun muita vaarallisia aineita, ovat urheilulääkärit esittäneet lajin nimeä vaihdettavaksi.

Mikä on heidän ehdottamansa nimi? Hiihtomaajoukkueen lääkäri kävi ostoksilla ravintolassa ja sanoi: Tohtori, näen joka yö kauheita unia aaveista, barracuda-kaloista, calmette-rokotuksista, dinosauruksista, elefanteista, faunipeikoista, gangstereista, hirviöistä, iilimadoista Näettekö ne aina aakkosjärjestyksessä?

Hauskaa hierojille Tielaitoksen mies oli sairaalassa leikkaussalissa. Lääkärit eivät saanet häntä millään nukutetuksi jolloin eräs lääkäri keksi, että haetaan lapio ja käsketään nojata sitä vasten. Ja mies nojasi ja nukahti. Eräällä miehellä oli suuria vaikeuksia herätä aamulla ajoissa ja hän myöhästeli jatkuvasti töistä josta hänen pomonsa ei pitänyt ja käski miehen mennä lääkärin puheille.

Lääkäri määräsi miehelle pillereitä, joita täytyi ottaa aina nukkumaan mennessä. Mies nukkui hyvin ja aamulla kello soi. Mies söi aamiaisen ja meni pirteänä töihin. Kannattaisiko minun luopua tupakasta? Sehän saa teidät yskimään ja yskiminen on ainoa liikuntamuoto, jota teidän kunnollanne voi harrastaa.

Kyllä, se on nyt kaikkien kokeiltavissa. Viime viikolla julkaisimme kaikessa hiljaisuudessa uudistuvan Eat. Palvelu on ollut helmikuusta alkaen pienen testiryhmän käytettävänä ja olemme saaneet heiltä paljon arvokasta palautetta palvelun kehittämiseen. Nyt on kuitenkin aika kerätä kommentteja teiltä kaikilta, jotta voimme jatkaa Eatin kehitystä oikeaan suuntaan.

Tutustu uuteen Eatiin osoitteessa beta. Useat palvelun ominaisuudet ovat vielä työnalla, mutta tulemme julkaisemaan niitä sitä mukaan beta-versioon kun ne valmistuvat. Seuraavat ominaisuudet odottavat vielä julkaisua: Kun tutustutte palveluun, olisimme erittäin kiitollisia palautteesta ja bugi-raporteista. Niiden lähettäminen onnistuu tämän linkin kautta. Ylipäätään tulemme jatkossa muistamaan palvelun aktiivikäyttäjiä erinäisillä herkuilla.

Jos kaikki menee tavoitteidemme mukaisesti, beta-vaihe päättyy ja uusi uljas Eat on käytössä ennen kuin metro kulkee Espooseen. Tähän hyvänä kertauksena Eat. Kaikki arvostelusivustot joutuvat toisinaan kohtaamaan tilanteita, joissa käyttäjien kirjoittamat arvostelut ovat keksittyjä, vääristeltyjä tai muuten perusteettomia.

Olemme käsitelleet aihetta Eat. Ravintoloiden arvostelusivuja yritetään manipuloida tai väärinkäyttää selvästä syystä: Näin ollen ravintoloitsijoilla on luonnollisesti intressi vaikuttaa oman ja kilpailevien ravintoloiden maineeseen.

Tämän lisäksi on asiakkaita, jotka voivat olla kohtuuttomia tai kostonhimoisia, ja joilla voi olla henkilökohtaisia syitä hyökätä ravintolaa vastaan. Suojaudumme tällaisia tapauksia vastaan seuraavin keinoin:. Yksi arvostelu per käyttäjä per ravintola. Anonyymit käyttäjät voivat arvostella ravintolan yhdestä IP -osoitteesta vain kerran. Rekisteröidyt käyttäjämme ovat olleet erinomainen varoitussysteemi asiattomista tai epäreiluista arvioinneista.

Niinpä olemmekin mahdollistaneet käyttäjien äänestää arvosteluja ylös tai alas sen perusteella kuinka reiluja ja informatiivisia tai toisaalta epäreiluja ja arveluttavia ne ovat. Jos arvostelun pisteet tippuvat alle Emme laske suoraa keskiarvoa arvosteluiden pisteistä, vaan painotamme keskiarvoa sen mukaan, mitä mieltä suurin osa arvostelijoista on ollut. Suora keskiarvo antaisi liikaa vaikutusvaltaa yhdelle poikkeavalle mielipiteelle.

Yksi todella negatiivinen ääni saa siis valitsemassamme laskutavassa huomattavan vähän vaikutusta, joskus jopa ei ollenkaan. Tämä tarkoittaa että joku, joka haluaa huonontaa tietyn ravintolan arvosteluja, joutuu kirjoittamaan useita vääriä arvosteluja muuttaakseen ravintolan yleisen arvosanan — tässä vaiheessa yleensä huomaammekin jo ylläpidossa, että jotain erikoista on meneillään.

Vanhat kunnon pistokokeet ja syvällinen arvostelujen tarkastelu. Luemme sivustoa joka päivä. Huomaamme millaisia asioita sivustolla tapahtuu, kuten käyttäjien epäilyttävän toiminnan todella negatiivisten kommenttien muodossa tai toisaalta poikkeuksellisen tulvan erityisen positiivisia tai negatiivisia arviointeja yksittäiselle ravintolalle.

Sivuston ylläpitäjillä on useita työkaluja arvostelujen lähteiden ja trendien tutkimiseen. Kun ravintola saa erinomaisen hyviä arvosteluja, saa se lisää huomiota sekä käyttäjiltä että sivuston ylläpitäjiltä.

Mikäli muiden asiakkaiden saama kokemus ei ole sellainen kuin edelliset arvostelut ovat luvanneet, tulee käyttäjiltä yleensä nopeasti protestointia todella huonojen arviointien muodossa. Tämä yleensä huonontaa ravintolan mainetta verrattuna vaatimattomampiin, oikeisiin arvosteluihin. Tarkkailemme ravintoloita, joilla on ristiriitaisia arvosteluja tai todella yhtäkkistä suosiota tai epäsuosiota.

Teemme samoin niiden ravintoloiden kanssa, joiden arvostelijat ovat pääsääntöisesti anonyymejä tai rekisteröityneitä käyttäjiä, jotka ovat kirjoittaneet vain yhden arvioinnin.

Kokemuksesta olemme huomanneet, että myös käyttäjämme havaitsevat tällaiset signaalit ja äänestävät tällaisia arvosteluja nopeasti alas. Mikäli epäilyttävä toiminta tiettyä ravintolaa koskien jatkuu, voimme sulkea kyseisen ravintolan kaikki arvostelut. Tällöin lisäämme sivulle ilmoituksen, miksi olemme näin tehneet. Pahin seuraamus ravintolalle on kuitenkin se, että potentiaaliset asiakkaat huomaavat, etteivät arvostelut ole aitoja ja että joku pyrkii väärinkäyttämään sivustoa.

Tällöin käyttäjät reagoivat ja antavat voimakasta kritiikkiä, mikä saa ravintolan näyttämään todella huonolta. Mikään systeemi ei ole täydellinen, ja myös Eat. Sivustomme on kuitenkin suunniteltu niin, että tällaisten arviointien painoarvo on lähes olematon, ja jotta niillä olisi vaikutusta, tulee niitä lisätä niin monta, että niiden huomaaminen helpottuu merkittävästi.

Tavoitteenamme on luoda reilu ja tasa-arvoinen sivusto kaikille ravintolanomistajille, sekä varmistaa, että käyttäjämme voivat luottaa siihen, että enemmistö arvosteluista on kirjoitettu objektiivisesti oikeiden käyttäjien toimesta. Palvelun siirryttyä Citylle loppuvuonna on moderointi tehostunut huomattavasti ja asiattomien arvosteluiden määrä pudonnut lähelle nollaa.

Jokainen ravintoloissa aktiivisesti käyvä suomalainen on todennäköisesti käynyt Eat. Se on pelkästään viimeisen kuukauden aikana näkynyt satojen tuhansien ihmisten näytöillä Hangosta Rovaniemelle auttaen heitä löytämään ja valitsemaan ravintolan tuhansista vaihtoehdoista. Palvelu on rakentunut vuosien varrella kollektiivisesti suomalaisten ravintolakävijöiden kokemuksista kuin ravintoloiden Kalevala. Arvioiden keräämisen Lönnrotina on loppuvuodesta asti toiminut City.

Uudistusta lähdettiin tekemään huolella säilyttäen hyvä ja kehittäen huonoa, näin takoen palvelusta tyylikkäimmän ja toimivimman ravintolasivuston koko maailmassa.

Ravintoloiden lisäämiseen, tietojen päivittämiseen, arvosteluun ja arvostelujen moderointiin on luotu helpot työkalut, joiden avulla yhteisö voi huolehtia siitä, että palvelusta on mahdollisimman paljon hyötyä myös muille. Tänä keväänä järjestämme Eat. Kirjaudu sisään tai tarvittaessa rekisteröidy sivustolle some-tunnuksillasi. Valitse päivitettävä ravintola kartalta tai ravintolavalikosta.

Voit aloittaa esimerkiksi oman lähialueesi ravintoloista. Tarkista luotettavasta lähteestä, kuten ravintolan kotisivuilta:. Voit tässä tapauksessa lähettää päivitettävät tiedot sähköpostitse osoitteeseen info eat. Mikäli et löydä haluamaasi ravintolaa, lisää se sivuston alareunasta löytyvästä Lisää puuttuva ravintola -linkistä. Sen lisäksi, että päivittäminen hyödyttää kaikkia palvelun käyttäjiä, tarjoaa City päivittäjille myös herkullisen porkkanan — katso lisää ja osallistu Cityn Facebookissa!

Tehdäänpä pieni pikakelaus historiaan: Palvelusta löytyy lähes kaikki Suomessa ruokaa tarjoilevat ravintolat ja sitä käyttää eri ihmistä viikottain. Käyttäjien palveluun lisäämät yli ravintola-arvostelua auttavat löytämään juuri sen sinulle sopivan ravintolan.

Aktiiviset ravintoloitsijat pitävät yhdessä käyttäjien kanssa huolen siitä, että palvelun tiedot ovat mahdollisimman ajantasaiset.

Vuosien varrella palvelun puitteet ovat kuitenkin päässeet rapistumaan ja näin ollen loppuvuonna palvelu siirtyi ravintolakulttuurin sanansaattajan, Cityn hellään huomaan.

Tämän jälkeen alkoi aktiivinen käyttäjätutkimus ja määrittely palvelun uudistamiseksi. Lopulta kesällä meillä alkoi olla selkeä kuva miten palvelua tulee uudistaa, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin ravintola-asiakkaita ja ravintoloitsijoita: Uusi palvelu vastaa kaikkiin näihin toiveisiin ja moneen muuhun. Tekniikkavelhomme ovat koodanneet uudistuvaa palvelua ketterin menetelmin syksystä asti ja nyt helmikuussa rohkenimme avata vielä keskeneräisen version testiin hyvin rajatulle joukolle Eat.

. Sihteeri opisto ilmaista suomalaista seksiä seksi kotirouva pikkujoulut ilmainen seksi filmit. Ilmaisia suomi porno videoita thai hieronta espoon keskus. Nainen eskortit Lahti / By itäkeskus hieronta bb janica ammattikoulu runkkaus video suomen pisimmät treffit seksitreffit kuopio k-market äiti runkkaa ruisrock mistä mies tykkää sängyssä sihteri opisto isot Nauti ilmaiseksi mahtavista Gay-pornovideoista! Ilmaisia suomi porno videoita thai hieronta espoon keskus . elokuu Thai hieronta espoon keskus ilmaiset suomalaiset pornovideot. Treffipalsta Seuraa Lohja Keskustelu · Thai hieronta sex turku isotissit gay-sex paikkoja, "sex turku isotissit". . Sihteeri opisto kemi pimppiä videot. Big brother seksiä sukkahousu seksi homoseksuaaliseen 7. syyskuu Thai Hieronta Espoon Keskus, lemp l Hyv t naiset tekev t usein ja pieni ryhm vittu m rk Sihteeri opisto kemi miten saada nainen ejakuloimaan. Bybb janica porn eroottinen hieronta espoo sängyssä thai hieronta tuusula pillua ilmaiset pornovideot hieronta espoon keskus ilmaitaksiä tanssikurssit lahti siveysvyön käyttö saada pillua mtv3 horoskoopit sängyssä sihteri opisto isot tissit. kesäkuu Org transvestiitti seuraa hotgirls tampere thai hieronta treffi gay sivut naisen hyvännäköinen mies hieronta espoon keskus alaston ilmaista seksi movies rouvan pillu pano seksi hotgirls hd porno sex sihteeri opisto kemi.

PANOSEURAA HELSINKI SEKSI HOMO HAKU

Latex shemale escort service gay tallinn